کلیسای کلام زنده مسیح

بیایید روراست باشیم. زندگی در دنیای امروز ساده نیست.

به همین خاطر است که عیسی از ما خواسته تا در کنار هم جمع شده و خدا را بپرستیم.

ما اینجا کنار هم جمع می شویم تا نام عیسی را ارج نهاده و در نور هدایت او رشد کنیم.

ویدئو های جلسات گذشته جهت استفاده شما عزیزان در سایت قرار داده شد. برای مشاهده از منوی بالای صفحه به" پخش ویدئو های قبلی" مراجعه کنید.

رویدادهای پیش رو

زمان رویداد گذشته است

تماس با ما

شماره 17101 خیابان آرمسترانگ- ایرواین،کالیفرنیا
17101 Armstrong Ave, Irvine, CA 92614

 949-351-9003

949-222-0593

info@Iranianchurchinirvine.org