• FILE_E7AEC0-C0241E-1D9D71-050CE5-BEAD8F-EFAD10.jpg

  روح و عروس میگویند: «بیا!» هر آنکه می شنود بگوید: «بیا!» هرکه تشنه است بیاید.

  و هر که طالب است، از آب حیات به رایگان بگیرد. - مکاشفه ۲۲:۱۷

 • FILE_D767B5-F6A577-C95480-6CDA88-53EEA8-A3DEB8.jpg

  بیایید روراست باشیم. زندگی در دنیای امروز ساده نیست.

  به همین خاطر است که عیسی از ما خواسته تا در کنار هم جمع شده و خدا را بپرستیم.

 • FILE_8DD2CF-0FED2E-266BB1-79A361-3E5A6F-BF40B8.jpg

  او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود، به شما چه گفت.

  گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده، بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد.

 • FILE_AEDA15-431B10-DAC55E-E6A729-6BEA65-422DFB.jpg

  پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم.

  زیرا اقوام دور از خدا در پی همۀ این‌‌گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین‌‌همه نیاز دا

ترانه هفته :

ای خداوند مهربان  ( برای دانلود کلیک کنید)

بیایید با ما  ( برای دانلود کلیک کنید)

عشقی تازه در قلبم  ( برای دانلود کلیک کنید)

صدایت می زنم شاه شاهان  ( برای دانلود کلیک کنید)

خداوندا تو آگاهی  ( برای دانلود کلیک کنید)

گو هللویا  ( برای دانلود کلیک کنید)

روح القدوس به ما  ( برای دانلود کلیک کنید)

کیست خداوند ما  ( برای دانلود کلیک کنید)

محبت خدا بس عظیم هست  ( برای دانلود کلیک کنید)

خداوند را حمد گوییم  ( برای دانلود کلیک کنید)

وقتی دل شکسته  ( برای دانلود کلیک کنید)

سرودی تازه ( برای دانلود کلیک کنید)

آنگه که شنیدم کلامت ( برای دانلود کلیک کنید)

نور عالم به دنیا آمد ( برای دانلود کلیک کنید)

خوشا بر ما ( برای دانلود کلیک کنید)

دست ما در دست تو ( برای دانلود کلیک کنید)

مسیحا مسیحا ( برای دانلود کلیک کنید)

بر پا خیز ( برای دانلود کلیک کنید)

*توضیح اینکه استفاده از تمامی آهنگ ها و شعرهای این سایت در راستای شناساندن خداوند عیسی مسیح بلامانع می باشد.