تماس با ما

کلیسای کلام زنده مسیح با آغوش باز پذیرای حضور علاقمندان در جمع خود و مشارکت در شنیدن کلام مسیح است. برای تماس با ما می توانید از فرم زیر استفاده کرده یا با شماره تلفن ذکر شده تماس بگیرید.کشیش فرهاد افشار

+۱ (۹۴۹) ۳۵۱-۹۰۰۳