کلیسای کلام زنده مسیح

بیایید روراست باشیم. زندگی در دنیای امروز ساده نیست.

به همین خاطر است که عیسی از ما خواسته تا در کنار هم جمع شده و خدا را بپرستیم.

ما اینجا کنار هم جمع می شویم تا نام عیسی را ارج نهاده و در نور هدایت او رشد کنیم.

کلیسای ایرانی کلام زنده مسیح درباره عیسی، خدا و کلام و تعلیمات او است. برنامه های کلیسای ایرانی کلام زنده مسیح شامل تعلیمات کتاب مقدس، دعا و عبادت می شود و هر هفته برنامه های ثابت کلیسا و برخی برنامه های مناسبتی ویژه در این زمینه برگزار می گردد. برنامه های ثابت کلیسا شامل اجرای موسیقی، دعا و موعظه می شود.

اعتقاد ما
ما معتقدیم که یک خدای واحد و زنده، در پدر، پسر و روح القدس وجود دارد که هر سه جلال و قدرتی یکسان داشته و آفریدگار و نگدارنده و هدایت کننده ما و این دنیا است.
متون عهد قدیم و عهد جدید کلام خداوند هستند که در آنها و عمل به تعلیمات آن ها خطایی نیست.
ما به قدرت، عشق، دانش، تقدس و بیکران بودن خداوند ایمان داریم. او دعاهای ما را شنیده و پاسخ می دهد. و او کسانی را که از عیسی مسیح به او ایمان می آورند از گناه مصون می دارد.
ما به عیسی مسیح پسر خداوند که روح القدس در او جریان دارد ایمان داریم. ما به زندگی عاری از گناه او، معجزات و تعالیم اش، به صلیب کشیده شدن و سپس از گور برخاستن او ایمان داریم.
ما به روح القدس ایمان داریم که همواره ایمانداران در مسیح را در بر می گیرد و جان و نیروی تازه ای به آنان می بخشد. ما معتقدیم که او هم اکنون با تمام برکات ذکر شده در کتاب مقدس در بین ما حضور دارد.
ما معتقدیم مردم گناهکارند و با اعتراف به عیسی مسیح خداوند به واسطه روح القدس جان تازه ای به آنان می بخشد.
غسل تعمید و شام خداوند دو عمل تعریف شده از سوی عیسی مسیح برای کلیسا است.
ما به بازگشت دوباره مسیح به این دنیا و برقراری حکومت جهانی او ایمان داریم.
ما معتقدیم راه و روش دوازده مریدان مسیح پایه و اساس ایمان مسیحی را تشکیل می دهند.
 
هدف ما
هدف کلیسای ایرانی کلام زنده مسیح و Calvary Chapel Living Word در پنج مورد خلاصه می شود:
آمادگی برای بازگشت هرچه زودتر عیسی مسیح. به همین سبب ما توجه ویژه به پیش بینی های کتاب مقدس داشته و اولویت های روحانی را به اولویت های دنیوی ترجیح می دهیم.
عشق و علاقه به خداوند با تمامی جان و قلب. به همین خاطر ما تاکید زیادی روی پرستش، دعا و عمل به کلام خداوند داریم.
دانستن اینکه خدا کیست و چقدر به ما علاقمند است باعث می شود تا توجهی ویژه به کلام خداوند داشته باشیم.
تلاش برای مفید بودن و شبیه شدن به شخصیت عیسی مسیح و تاکید به نیاز برای پر شدن از روح القدس
تاکید بر لذت انتشار و اشتراک علاقه مسیح با دیگران تا بقیه مردم نیز از ان بهره مند شوند.

رویدادهای پیش رو

زمان رویداد گذشته است

تماس با ما

شماره 17101 خیابان آرمسترانگ- ایرواین،کالیفرنیا
17101 Armstrong Ave, Irvine, CA 92614

 949-351-9003

949-222-0593

info@Iranianchurchinirvine.org